Zbieranie odpadów

Zbieranie odpadów

Zbieranie odpadów prowadzone jest w zakresie obowiązków nałożonych przepisami art. 20 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2015, poz. 933) oraz art. 23a pkt. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2015 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 578) tj. zbieranie odpadów będących częściami samochodowymi usuniętymi z pojazdów w trakcie naprawy. Odpady te mogą być sklasyfikowane pod niżej wymienionymi kodami odpadów zgodnymi z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923):

L.p.

Rodzaj odpadów

Kod odpadów
(zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz.U. 2014, poz. 1923

1

Zużyte opony

16 01 03

2

Metale żelazne

16 01 17

3

Metale nieżelazne

16 01 18

4

Tworzywa sztuczne

16 01 19

5

Szkło

16 01 20

6

Inne niewymienione elementy

16 01 22

7

Inne niewymienione odpady

16 01 99

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ADAXS" Adam Sołtys posiada uregulowaną stronę formalno-prawną w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w formie Decyzji nr 75/O/14 z dnia 28 października 2014 r., znak: ROŚ.6233.48.2014, zmienionej Decyzją nr 29/O/17 z dnia 28 czerwca 2017 r., znak: ROŚ.6233.10.2017, wydanych przez Starostę Powiatu Świdnickiego. (do pobrania).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej stacji demontazu pojadów, sprzedaży auto części oraz skupu aut.